Стан еколого – натуралістичної роботи в школі

 

 

Підготувала:
Мусіхіна Галина Петрівна
вчитель біології Веселівської
ЗОШ 1-111ступенів   № 2
с.м.т. Веселе

 

                                   Зміст

1. Вступ

2.Сучасний стан  екологічної науки

3. Природоохоронна робота в школі

4. Проблеми і перспективи

5. Література

Охорона природи повинна стати  моральною
категорією і користуватись пріоритетом за
будь – яких політичних ситуацій і компромісів.

                                                    М. Амосов

 

Любов до Батьківщини неможлива без любові до природи рідного краю, бережливого ставлення до неї, бажання покращити екологічну  ситуацію там , де ти мешкаєш. Завжди актуальне гасло : « Мислити глобально – діяти локально».

Екологічна освіта та виховання дітей і молоді  включає вивчення природи рідного краю, його історії , практичну роботу зі збереження дикої природи, усвідомлення обмеження споживання природних ресурсів, пріоритет екологічного благополуччя над прибутками.

Аналіз динаміки  екологічного стану України за останні роки переконливо показав, що екологічна криза в державі продовжує розростатись , охоплюючи все більші території й поглиблюючись. 

Цьому сприяють  майже  повна відсутність асигнувань на:

        В умовах особливо небезпечного загострення екологічної кризи  в   Україні і її сьогоднішньої  орієнтації  на природоохоронну й ресурсозберігаючу  політику та входження в загальноєвропейську й світову  систему екологічної безпеки  ефективне вирішення численних екологічних проблем  має не тільки велике  національне , але й міжнародне значення.

          Екологічна культура є невід’ємною  складовою системи національного та громадського виховання підростаючого покоління. Вміння відчувати красу природи і бажання її захищати – важливі риси сучасної екологічно грамотної людини. Виховати  таку людину – мета  школи.

        В Україні останнім часом  здійснюється заміна знаннєвої парадигми освіти на особистісно орієнтоване  компетентісне  навчання , а саме : методологічна  переорієнтація  процесу навчання на розвиток  компетентної особистості.

     Відповідно до  оновленого  змісту природничої освіти  початкові  біологічні знання подаються в основній  школі в процесі  вивчення  пропедевтичного курсу   «Природознавство» ( 5 -6 кл ), що дає змогу  сформувати  в учнів  не лише елементи  біологічних основ , а й розуміння цілісності природничих знань, і через них розуміння живої  природи  в цілому , зокрема як її необхідної  складової, що виражається  у ставленні  учня до природи, розуміння її цінності, охорони і відновлення її ресурсів.

На  основі біологічних знань здійснюється формування предметної, а саме біологічної компетентності, у контексті природознавчої. Лише таким чином ми зможемо  сформувати в учнів розуміння цілісності природи, необхідності її збереження , осмислення значимості людини в цьому процесі,  її важливої ролі.

На різних етапах свого розвитку людина ставила перед собою вічні питання моральності та духовності. Сучасне суспільство з багатьох причин опинилося в становищі соціальної і духовної безпритульності. Одним із шляхів  подолання  такого становища є об’єднання  зусиль усіх верств суспільства у справі виховання молодого покоління. В умовах глобальної технологізації потужним важелем повороту людства в його ставленні до навколишнього середовища від  руйнівного до гуманного є екологічна освіта. Мета екологічної освіти полягає у створенні та забезпеченні протягом усього життя особистості умов для становлення та  розвитку її екологічної культури. Питання екології мають особливе  значення  в суспільстві, адже закони природи впливають на життя  і діяльність людини.

 В основному законі нашої держави Конституції України  ст. № 16 затверджує « Забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України , наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу,  збереження генофонду Українського народу обов’язок держави»

         Проблеми екологічного виховання школярів  хвилюють кожного освітянина. Соціально –педагогічна модель екологічної освіти  становить сукупність закономірностей , що ґрунтуються на ідеях і положеннях , які діалектично розвиваються  відповідно до потреб і запитів конкретної історичної епохи .Мета екологічної освіти і виховання – формування системи  наукових знань при розкритті багатогранних цінностей  природи. З метою формування екологічного стилю мислення , виховання екологічної культури та забезпечення  координаційно – методичного керівництва природоохоронною роботою в Веселівській ЗОШ  1 – 111 ступенів  № 2 створено кабінет екології. В ньому представлені матеріали природоохоронних об’єктів обласного і місцевого значення: заповідні місця Веселівського району,   створено стенди розповсюдження комах , лікарських  рослини району, учнями зібраний гербарний матеріал.

На базі екологічного кабінету проводяться  теоретичні та практичні заняття гуртка « Зелений світ» (Кер. Балагура А. Й.), для учнів початкових класів  екскурсії « Ознайомлення з природою рідного краю», а для робітників бібліотек району  проведений семінар – практикум «Стан організації екологічної освіти  в позашкільній діяльності». В кабінеті  створена міні панорама«Підводний світ  Азовського моря»

 Учні постійно поповнюють кабінет посібниками, творчими і реферативними  роботами, гербарним матеріалом, експонатами.

Ми, вчителі, намагаємося  спрямувати  навчальний процес на формування в учнів уміння налагоджувати гармонійні стосунки  з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого. Позашкільна освіта розрахована на цілеспрямовану і талановиту молодь, веде постійний пошук змісту, засобів  і методів ефективного екологічного виховання, де пріоритет відбувається  в безпосередньому спілкуванні з природою.

Забезпечення умов для додаткової освіти , формування гармонійно розвиненої творчої особистості  здійснюється  через участь в роботі МАНу. Так після  вибухів на військових складах в селищі  Ново – Богданівні  Запорізької області скоротилась численність метеликів, а саме - бражника в’юнкового, багато рослин получили опіки на листях. Це  явище викликало низку  проблемних питань у дітей.

       Учениця школи Кривко Ганна вирішила розв’язати ці і інші питання. Вона проводила моніторингове спостереження   за розвитком  метелика бражника в’юнкового на протязі  2 років.

Були одержані мутантні форми, зроблені висновки  про вплив забрудненого повітря і високої температури  на розвиток цього метелика.

До речі, багатьох метеликів цієї родини занесено до Червоної книги України, зустрічаються вони і в нашій місцевості.

 Хоч учениця і не зайняла призове місто в області ,  але результати її праці були позитивними. Після захисту своєї роботи вона  разом з учителями початкових класів  Крамаренко І.І, Волковою Л.Є проводила  бесіди і екскурсії серед школярів на тему  « Охорона природи рідного краю», «Комахи Червоної книги України».

Успіх природоохоронної справи в школі залежить від різних форм роботи. Однією з них є дослідницька робота учнів ,під час якої вона розширює екологічне світосприйняття,  оволодіння методами дослідження природи, накопичування досвіду в справі її захисту і охорони.

На протязі 3 –х років 23 учня нашої школи працює з Українським товариством охорони птахів і є його членами.

Працюють вони під керівництвом вчителя біології Мусіхіної Галини Петрівни. Учні являються активними членами цього товариства вони приймають участь в його роботі.

Це : участь в Міжнародних днях спостережень за перельотом птахів( 2004 рік Мусіхін С  один з призерів цього конкурсу).

Взимку проводимо акцію « Допоможемо птахам», розвішуємо годівниці і підгодовуємо пташок.  Приймаємо участь в акції « Зимовий облік птахів» Звіт надсилаємо до ТОП.Школярі спостерігають за життям птахів. Учасники акцій «Соловейко східний- птах  2003  року» (Латковський  А )

«Жайворонок хохлатий  - птах 2004року» ( Балховітіна Н )

« Вільшанка – птах  2005 року»   (Кривко С )

Кривко Семен, учень  8  класу, нагороджений грамотою НЕНЦ за змістовну дослідницько – пропагандистську роботу  по акції «Птах року  -  2005»

Визначною формою позакласної роботи екологічного спрямування є виставки малюнків, плакатів, рефератів, виробів декоративно – прикладного мистецтва.

Діти виступають пропагандистами природоохоронних заходів. В школі вже стало традицією проводити тематичні  виставки.

Так, приймаючи участь у Всеукраїнському конкурсі  дитячої творчості  « Діти проти спортивного полювання» в школі були проведені конкурси віршів, малюнків, випалювання по дереву.

Школярі через  роботи  показали своє  негативне ставлення до вбивства тварин.

Вони  пояснили іншим учням , що не можна знищувати живих істот нашої планети заради розваги.Метою конкурсу було виховання у дітей гуманного ставлення до диких тварин, популяризація прав природи, викриття негативних рис спортивного полювання, розвиток творчих здібностей учнів.

Приємно відзначити те, що 10 школярів нашої школи нагороджені  грамотами

 ТОП за участь в цьому конкурсі. Це:  Карпенко А, Русєва Т, Латковський Д, Мусіхін С,Ісіонова О, Ігнатенко О, Кривко С, Стрілковський П. Щорічно  в школі проходять  творчі виставки:

Активну участь приймають школярі в вікторинах які друкуються в  інформаційному бюлетені Українського товариства охорони птахів « Птах».

Так учениця 3 –го класу  Заворотня Анастасія нагороджена в 2006році  плакатом  ТОП « Живіть в гармонії з крилатими  сусідами»

Важливого значення в  екологічному вихованні учнів, вивченні довкілля, пізнанні його законів і впливу людини на стан навколишнього середовища останнім часом набуває робота , яка проводиться безпосередньо в природі.

В.А. Сухомлинський   в своїх творах писав:

«Красота природы, как средство эмоционального , эстетического и морального воспитания, звучит только в общей гармонии всех средств духовного влияния на личность.»

«Уже в детские  годы каждый должен учиться открывать красоту природы, чтобы духовная жизнь ребенка и природы словно бы связывались  ителлектуальными  , эмоциональными, эстетическими, творческими нитями. Важно, чтобы источником мысли  и чувств было познание явлений природы, ее красоты».

Ось чому набуває такого важливого значення спілкування дітей з природою

 Спостереження за живими  об’єктами  та явищами пробуджують в учнів пізнавальні інтереси, розвивають мислення та сприяють оволодінню практичними природоохоронними  операціями.

На сьогодні з’явилося  багато нових ,досить ефективних форм організації практичної діяльності учнів з охорони та перетворення довкілля.

Серед них екологічні експедиції, тематичні екскурсії, екологічні табори, екологічні пости, екологічний моніторинг тощо. Визначною формою позакласної роботи екологічного спрямування є літні екологічні табори, основною діяльністю яких є організація екскурсій, походів, експедицій, які набувають масового характеру, оскільки дають змогу виконувати не обмежені часом і географічними рамками комплексні спостереження за рослинами й тваринами в безпосередніх умовах їх існування, що є суттєвим додатком до шкільних програм , природничих дисциплін. Спілкування учнів з природою на екскурсіях, під час виконання літніх завдань, позаурочних і позакласних видів робіт, вирощування рослин на навчально – дослідній ділянці створює умови  для розвитку в учнів почуття прекрасного , любові до рідної землі, формуванню в них відповідального ставлення до природи й усвідомлення місця людини в біосфері.

Крім того, екскурсії мають також історико – краєзнавче спрямування, що сприяє формуванню у свідомості дитини цілісного образу навколишнього середовища.

За браком коштів у шкільному бюджеті ми не можемо проводити багатоденні експедиції, але одноденні та  дводенні екскурсії у нас проходять щорічно.

Наші учні  побували  і ознайомилися  з фауною і флорою  заповідників:

Великий інтерес викликало знайомство з  М Д П У, зустріч   з директором зоологічного музею, студентами цього вузу.

Вони розповіли екскурсантам про свою майбутню професію і роботу цього закладу в справі охорони навколишнього середовища.  Запросили майбутніх абітурієнтів вступати на навчання в цей університет. П’ять  учнів нашої школи  вже стали 2006 році  першокурсниками цього вузу. Таким чином здійснюється  і профорієнтаційна робота.

Учень 8 класу  Тронь Володимир в червні місяці 2006 року відпочивав у Всеукраїнському таборі  « Юннат».Нагороджений він путівкою  за  активну природоохоронну діяльність, за перше місто в проведенні акції « Зелений паросток майбутнього» 2005 рік

З метою активізації учнівської молоді до проведення конкретних природоохоронних справ щорічно на честь Всеукраїнського дня Довкілля ОблСЮН з лютого по червень в області проводить екологічний марафон.

В рамках екомарафону проводяться зелені десанти та екологічні суботники, масові екологічні заходи, тижні охорони природи, конкурси плакатів, класні години, екскурсії, спостереження , обласний екологічний форум  « Земля» учнівської обласної екодружини. Учні району приймають активну участь в цих заходах.

Учні нашої школи в 2005 році були делегатами  цього форуму, а в2006 році під керівництвом вчителів Мусіхіної Г.П і Балагури А.Й провели екологічний форум для шкіл району. Делегати зі шкіл  обмінялись досвідом роботи в справі охорони природи рідного краю, обговорили заходи по поліпшенню стана навколишньої середи. Було прийнято рішення  проводити  екологічний  форум щорічно  іна базі Веселівської ЗОШ № 2 створити екологічний клуб, який став би керуючим центром екологічної роботи в районі.

Учениці 9 класу Баштавая Ю і Карпенко А  підготували  матеріал про участь школи в акції « Зелений паросток майбутнього»( 2006 рік )

Цікаво проходять  екологічні конференції. Кожна конференція ретельно готується . Складається її тематика, сценарій; визначаються виконавці, учасники; передбачається  експозиційна частина, запрошуються гості: лікар- Крайнік Ю.В,

Герасименко Л.І, бібліотекар- Кожевникова  Т.І, Кузьмінов П.М –пенсіонер.

Тематичні конференції : « Дзвони Чорнобиля», « Захистимо природу», « Екологія і здоров’я»,« Червона книга Запорізької області», «Профілактика туберкульозу», « СНІД і молодь» .

За даними державного управління екології та природних ресурсів в Запорізькій області, наш регіон має достатньо  складну екологічну ситуацію через високий ступінь техногенного навантаження. Рівні забруднення атмосферного повітря   в  містах  і селах  області залишаються високими, забруднення та здійснення негативного впливу на стан земель значно перевищує санітарні норми . Територія області характеризується складними інженерно – геологічними умовами . Внаслідок природних та технологічних діянь відбувається активізація різноманітних  негативних екзогенних процесів. Це призводить до  інтенсифікації пошкоджень  еколого – небезпечних техногенних  та природних об’єктів, зростання кількості аварій.

 Особливо ми це відчуваємо після вибухів снарядів на воєнних складах в селищі Ново –Богданівці. (6 травня 2004 року) Стан здоров’я жителів Веселівського, Мелітопольського районів , а взагалі  Запорізької області  різко погіршується. Зростає кількість людей  з слабким  імунітетом . Вони  хворіють онкологічними захворюваннями, особливо раком  шкіри ,молочної залози , статевих органів,  алергічними захворюваннями і ін.

Для покращення стану навколишнього середовища необхідно висаджувати  більше зелених насаджень ,  а саме  дерев. Адже вони мають властивості : зменшувати електричну забрудненість , поглинати  шум , мають антимікробні властивості, надають естетичного виду будівлям , прикрашають парки і сквери.

В цій важливій справі наші учні не стоять  осторонь. Вони  приймають найактивнішу  участь в ній

На пришкільній навчально – дослідній ділянці ми вирощуємо саджанці кленів , каштанів і волоських горіхів для озеленення рідного селища.  Учні не тільки доглядають за деревами ,а і  проводять моніторингове спостереження за їхнім станом та розвитком, працюють над написанням творчих робіт.  За кожним класом закріплена ділянка на якій школярі вирощують  окремий вид саджанців. Під час літніх канікул діти проводять прополку ділянок, знищують бур’яни .Приймаємо також участь у  Всеукраїнських акціях «Посади сад»,  «Парки- легені міст і сіл». Заклали в селищі Веселому  по вулиці Воровського горіхову алею в співробітництві з ветераном праці Кузьміновим П.М і селищною радою.

До дня Довкілля озеленили місцевий парк відпочинку саджанцями кленів, каштанів і горіхів.  

З метою залучення дітей та підлітків  до роботи щодо покращення внутрішнього озеленення , формування екологічної культури особистості, активізації пізнавальної  та творчої діяльності ,виховання дбайливого ставлення до тварин  і любові до природи  в школі щорічно проводиться виставка тварин , кімнатних рослин, посадкового матеріалу. В період  підготовки до цього заходу юні квітникарі  вивчили біологічні  особливості кімнатних рослин, вчаться доглядати за ними, проводять спостереження за ростом  та розвитком  рослин, опановують різні способи розмноження рослин.

Тематика виставки « Прикрасимо школу квітами».

Але  в екологічній роботі є ще багато проблем.

1. Не проводяться   незалежні наукові комплексні екологічні експертизи  з питань  екологічного прогнозу свого  регіону, а якщо проводяться то їх рішення не завжди  виконуються.

2.  Відсутні кошти в бюджеті району  які повинні використовуватися  для підтримки  учнівського  екологічного руху.

3.В сучасний час сільські школи  використовують свої мізерні кошти на ремонтні роботи , а також на опалювальну мережу і ми  являємось тягарем для спонсорів, які могли б  надати нам матеріальну допомогу  .

4.Адміністративні органи не завжди своєчасно приймають дії щодо скарг жителів селища. Це ліквідації сміттєзвалищ, вивіз сміттєвих контейнерів і ін.

5.Школи не оснащені учбовими підручниками,  посібниками, програмами.

6.Бажано, щоб на кінець навчального року екологічна служба  відзначала і нагороджувала кращі школи ,учнів,  вчителів  за їх внесок в справу охорони природи рідного краю.

7. Необхідно враховувати громадянську думку при вирішенні питань будівництва промислових, енергетичних, військових об’єктів .

Перспективи :

1.Проводити екологічну  освіту широких верств населення, шляхом проведення     масових заходів, за допомогою телебачення ,  природоохоронних товариств активізувати місцеве населення для вирішення важливих екологічних проблем.

2.Об’єднати  зусилля медиків, педагогів, юристів, екологів в розробці концепції загального екологічного  виховання ,раз на рік проводити  сумісні  заходи . Визначення найбільш забруднених місць свого регіону , складання карт, та схем  їх знаходження ,проведення акцій з їх  ліквідації  та оздоровлення .

3.Проведення обміну досвідом серед організацій ,шкільних і позашкільних закладів щодо екологічного виховання.( питання для обговорювання на освітянських конференціях)

4.Проведення конкурсу  на найкращу роботу з комп’ютерної графіки та фотокарток з екологічної тематики для подальшого їх використання у рекламній агітації.

5.Постійне освітлення екологічного стану України і свого регіону в місцевій пресі,  по телебаченню.

6.До Дня Довкілля проводити конкурс на кращій вірш, оповідання, твір декоративно – прикладного мистецтва екологічного напрямку в учбових  закладах.   (розвиток творчих здібностей учнів)

7.На засіданні місцевих рад заслуховувати звіт відповідальних осіб  про проведену ними роботу по  усуненню екологічних проблем свого регіону. 

8.Постійно проводити  роботи по озелененню свого селища, мікрорайону. 

9. Активізація правоохоронних і природоохоронних органів , захист і підвищення прав останніх, перегляд розмірів штрафів і характер покарань за екологічні злочини згідно з статтями  №  16 ,  № 50  Конституції України.

 

Література:

1 Андрійцев Ю.В.,Пустовойт М.А. Екологічна експертиза , право і практика. К., 1992

2 . Борейко.В. Е. Экологическая этика в школе.К- изд « Логос» ,2004

3.Білявський Г.О.,Фурдуй Р.С Основи екологічних знань.К-изд «Либідь» ,1997

4.Вербицький В.В .Екологічний вісник.Екологія: школа і позашкілля.К ,2004

5. ДаниленкоЛ.І., Форми організації практичної діяльності учнів з охорони довкілля.Науково – методичний журнал «Біологія» № 11 ( 20)

6. Інформаційний бюлетень Українського товариства охорони  птахів «Птах» № 3,.2004

7.Конституція України. Закон від 28 червня 1996року.

8.Сухомлинский В.А . Избранные педагогические сочинения ,т. 1.-М.1979.

 

Будь ласка зареєструйтесь у системі перед тим як залишити коментар


Коментарі відсутні

English   Español   Русский   Français   Deutsch    اللغة العربية‎‎   汉语
Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19
тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60
e-mail: nenc@nenc.gov.ua

Вгору

Powered by Etomite CMS.